Hoa ô môi – cái tên gọi có thể khiến nhiều người nghĩ rằng đây là