Hoa sử quân tử tuy không gây chết người nhưng nếu trẻ nhỏ ăn phải có