Những bông cúc họa mi báo hiệu một mùa đông đã về. Những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh toát đã toát...