Hoa ly – loài hoa phổ biến trên toàn thế giới. Và đã từ lâu, hoa