Hoa sen hay còn gọi là liên hoa, là loại hoa thủy sinh sống lâu năm. Hoa sen được chọn làm quốc...