Cây lộc vừng – một loại cây cảnh đẹp được trồng để trang trí trong khuôn