Đã trải qua cả ngàn năm tình yêu của con người với hoa mộc lan vẫn không hề thay đổi. Nhưng để...