Trong các loại hoa tết thì nụ tầm xuân là cái tên không thể bỏ qua. Và đây cũng là loài hoa...