Trong các loại hoa tết thì nụ tầm xuân là cái tên không thể bỏ qua.