Hoa thanh liễu – Nghe tên gọi thôi cũng thấy được rằng loài hoa này sở