Cây hoa hồng bán leo Tố Quyên là giống hoa hồng ngoại nhập, có nguồn gốc