Cây hoa đào có lẽ là một loại hoa không còn xa lạ gì với mỗi người dân Việt Nam mỗi dịp...